Tarieven

Tarieven

Deze tarieven gelden voor de polissen en voor cliënten die niet aanvullend verzekerd zijn.
Als cliënten aanvullend verzekerd zijn wordt het bedrag in rekening gebracht dat met de desbetreffende zorgverzekeraar is overeengekomen. Iedere zorgverzekeraar
hanteert andere tarieven.

  • Fysiotherapie zitting € 35,-
  • Bekkenfysiotherapie zitting € 49,-
  • Screening/DTF ( kort consult) € 25,00
  • Intake en onderzoek na screening € 49,-
  • Intake en onderzoek na verwijzing ( eerste behandeling) € 49,-
  • Fysiotherapeutisch Consult (Onderzoek met schriftelijke rapportage op verzoek van de arts) € 55,-
  • Eenvoudige korte rapporten € 20,-
  • Gecompliceerde rapporten € 40,-
  • Toeslag behandeling aan huis € 15,-
  • Telefonische zitting 15 minuten € 14,-         

Niet nagekomen afspraken

Afspraken dienen 24 uur tevoren afgezegd te worden per telefoon of e-mail. Is dit niet het geval dan wordt de afspraak bij u in rekening gebracht. Wij brengen dan
100% van het zittingstarief in rekening.

Aantal behandelingen:

Diverse polissen hebben beperkende voorwaarden in het aantal behandelingen fysiotherapie. Kijk uw polis na voor hoeveel behandeling u verzekerd bent. Behandelingen bekkenfysiotherapie voor de hulpvraag urine incontinentie worden vergoed vanuit uw basisverzekering.

De therapie begint met een uitgebreid gesprek en een bekkenfysiotherapeutisch onderzoek.

Afspraak maken