Kwaliteit

Patiënt tevredenheid

Onze praktijk hecht veel waarde aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening en uw mening hierover. Daarom neemt onze praktijk deel aan een patiënt tevredenheidsonderzoek d.m.v. een enquête. Wij zijn zeer benieuwd naar uw mening over de praktijk, de behandeling en de (behandelend) fysiotherapeut.

U als patiënt bent onze belangrijkste graadmeter voor de kwaliteit van onze zorgverlening. Sinds 2010 gebruiken wij “Fysio Prestatie Monitor” (FPM) om de patiënt tevredenheid te meten. Dit houdt in dat u na de behandelreeks gevraagd kunt worden om via internet en/of schriftelijk een vragenlijst in te vullen over uw ervaring met onze fysiotherapiepraktijk en fysiotherapeut. Hiervoor hebben we u e-mailadres en uiteraard uw toestemming nodig.

Aangezien het in de enquête gaat om uw ervaringen, zijn er geen goede of foute antwoorden mogelijk. Wij vragen u het antwoord dat als eerste bij u opkomt aan te geven. Ook van uw minder prettige ervaringen kunnen wij leren. U kunt uw ervaringen onderaan de enquête eventueel nog toelichten. De enquête is uiteraard anoniem.

Wij stellen uw deelname aan dit patiënt tevredenheidonderzoek zeer op prijs. De resultaten van deze enquête gebruiken wij om onze dienstverlening verder te verbeteren en de zorgverzekeraars inzicht te geven in ons kwalitatief handelen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

In onze praktijk gelden zowel de modelregeling fysiotherapeut- patiënt als de gedragsregels voor fysiotherapeuten. U kunt hier een exemplaar downloaden. Tevens zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling volgens onze beroepsorganisatie KNGF. Deze kunt u hier downloaden.

Klachtenbehandeling

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. De folder met betrekking tot de klachtenregeling ligt in de wachtkamer.

Wachtlijst

Wij streven er naar om te werken zonder wachtlijst.

Beroepsorganisaties

De praktijk is aangesloten bij de volgende beroepsorganisaties: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek (NVFB)

De therapie begint met een uitgebreid gesprek en een bekkenfysiotherapeutisch onderzoek.

Afspraak maken